Naposledy byly české korunovační klenoty vystaveny před třemi lety, kdy se Miloš Zeman stal prezidentem. Sloužily jako znaky vlády a moci českých králů. Vystavená souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky.

Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem. Ostatní předměty jsou novější. Na Hradě budou lidé moci vidět repliky původních středověkých insignií.

Rekonstrukci triforia katedrály svatého Víta, tedy ochozu otevřeného do prostoru katedrály, uvidí návštěvníci jedné z dalších otevíraných výstav na Pražském hradě. V tamní Jízdárně začne v neděli. Na svatovítském triforiu je výjimečný soubor středověkých sochařských portrétů. Veřejnosti je ale nepřístupné.

Výstava nazvaná Koruna království: Katedrála sv. Víta a Karel IV. představuje katedrálu jako mimořádné architektonické dílo, korunovační a pohřební chrám českých králů i duchovní centrum českého středověkého státu.

Ochoz vyrobený pro výstavní prostory, který zaplňuje celou Jízdárnu, zdobí kopie středověkých bust. Nejsou polychromované, jako v době svého vzniku, a nemají koruny, protože spolu s náhrobky v kaplích byly úmyslně poničeny asi počátkem 17. století. Tehdy kalvinisté „vyčistili“ chrám od všeho, co do něj podle nich nepatřilo. Busty nezničili, ale otloukli. Jak vypadaly dříve, naznačí ta Karlova, která je pro účely výstavy barevně pojednána. Kopie ale nevznikly přímo pro výstavu. V depozitáři na Hradě jdou desítky let a Karlovy byly ve sbírkách dvě.

Katedrála jako pohřebiště

V další části výstavy bude připomenut význam katedrály jako pohřebiště českých králů prostřednictvím nově restaurovaných unikátních nálezů středověkých textilií. Vystaveny budou fragmenty pohřebních oděvů z královské hrobky, které patřily členům lucemburské dynastie, především Karlu IV., jeho manželkám a synům.

Autorka výstavy Milena Bravermanová řekla, že z původního souboru asi čtyř set gotických textilních fragmentů je popsáno osmadvacet celků, především rouch, doplňků či jednotlivých tkanin. „Jedná se o celosvětově unikátní soubor,“ uvedla. Překvapující je podle ní množství luxusních importovaných látek – hedvábná roucha nepocházejí jen z Itálie, ale i středoasijských zemí. To je dokladem luxusu u lucemburského dvora.

Další výstavy připravené na Pražském hradě k letošnímu výročí Karla IV. se budou věnovat historii korunovací českých králů, dostavbě katedrály z přelomu 19. a 20. století, vztahu českého státu ke korunovačním klenotům či středověkému dobývání vzácných kovů.

V neděli bude také zahájena česko-bavorská zemská výstava Císař Karel IV. 1316–2016. V Praze i v Norimberku představí mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. Uskuteční se ve Valdštejnské jízdárně v Praze a potrvá do 25. září 2016.