Reliéf Malich vytvořil pro kantýnu vysokoškolských kolejí v Plzni-Lochotíně v letech 1978-1980. Později se ale jídelna přesunula a dílo postupem času upadlo v zapomnění. Až loni se ho po usilovném bádání podařilo objevit nadšencům z projektu Křížky a vetřelci, kteří pomocí starých ročenek ve městě mapují umění z dob komunismu.

Věšák za milióny

Nejprve plastiku na kolejích v Bolevecké ulici hledal Aleš Hejna. Marně. „Myslel jsem si, že už zanikla. Můj kolega Dan Jahn se ale nedal a opakovaně se zaměstnanců vyptával, jestli v budově nebyla jiná jídelna. Řekli mu, že ano, ale že tam jsou jen nějaké dráty za skříní, na které si věšeli kabáty. Možná, že i díky tomu, že dílo bylo tak praktické, přežilo,“ líčí Hejna.

Z počátku nebylo jasné, zda se skutečně jedná o Malichovu tvorbu. Pouhý popis v ročence nestačil. Plastiku proto prozkoumali pracovníci z Fakulty designu a umění Západočeské univerzity (FDU ZČU), kteří navíc do Plzně přivolali galeristu Zdeňka Sklenáře. A bylo jasno. Plastika, která má dnes několikamiliónovou hodnotu, skutečně sloužila jako věšák v jedné z univerzitních budov. Nyní se jí ale dostane důstojných prostor v pražském Museu Kampa, které dílo výjimečně vystaví od pondělí 8. února do úterý 31. května.

„Karel Malich vždy patřil mezi mé přátele. Celý život jsem se s ním stýkala a sbírala jsem jeho díla. Jsem proto moc ráda, že má na Kampě výstavu a že se nám podařilo získat jeho unikátní reliéf, který poprvé spatří veřejnost,“ říká zakladatelka muzea Meda Mládková.

Na výstavě bude představen v souvislosti s Malichovou soudobou tvorbou, jejíž podobu předznamenala Černobílá plastika z let 1964–1965. Ta sochaře reprezentovala na výstavě Sochaři dvaceti národů v roce 1967 v New Yorku.

Vlastnictví univerzity

Reliéf muzeu zapůjčila Západočeská univerzita v Plzni, pro kterou ji umělec na zakázku vytvořil a která ji vlastní. „Pana Malicha si ceníme. Plánujeme, že by se plastika stala součástí interiéru reprezentativní kanceláře rektora. Není nijak zásadně poničená, restaurování přijde na desítky tisíc korun,“ líčí děkan FDU ZČU Josef Mištera.

Karlu Malichovi, českému sochaři a malíři, je dnes 91 let. V roce 2007 obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury.