Publikace, kterou připravil vnuk mechanika Josefa Engliše Petr ale nepřipomíná jen samotný let a peripetie kolem něj, ale také je svérázným cestopisem. Současně ukazuje, že si Baťa uvědomoval hrozbu války. Přináší i Englišovu biografii a ukazuje, jak komplikovaná doba plná změn ovlivnila životy lidí.

Petr Engliš čerpal z bohatého archivu svého dědy, který pracoval jako letecký mechanik u Bati a byl vybrán na cestu, která měla pomoci expanzi Baťova podniku do světa, získat mu nejen nové trhy, ale také zajistit suroviny pro výrobu.

Obálka knihy Letadlem kolem světa

Obálka knihy Letadlem kolem světa

FOTO: repro, Novinky

Základem knihy jsou Englišovy deníkové záznamy z cesty, která začala 6. ledna a končila 1. května 1937. V nich se věnuje především samotným přeletům na cestě dlouhé skoro 35 000 kilometrů i údržbě letadla, stejně jako třem nouzovým přistáním, zejména tomu poslednímu, při němž se letadlo rozbilo. Hodnotí také letiště z hlediska možnosti jejich dalšího využití při opakovaných cestách.

Obraz doplňují glosy lékaře výpravy MUDr. Waltera Rechta, které mají cestopisný charakter a dávají Englišovým zápisům širší rámec.

Texty obou mají až nostalgický ráz, je z nich cítit okouzlení možnostmi nové - letecké - techniky i fascinace orientem nebo Amerikou plnou mrakodrapů, kde se skvěl nový div světa - Hooverova přehrada.

Jan Antonín Baťa si však byl také vědom hrozby války. Upozorňoval, že pokud se bude ekonomika po hospodářské krizi svazovat nejrůznějšími nařízeními, místo toho, aby mohla volně růst, může to skončit ozbrojeným konfliktem.

Publikaci s bohatým obrazovým materiálem doplňuje i Englišova biografie, která ukazuje, jak se dostal k práci leteckého mechanika, ale také jeho osud za války a zejména po válce, kdy se moci chopili komunisté a on nakonec o svou milovanou práci přišel.

Celkové hodnocení: 60 %