„Koncert zvoleným sálem připomíná hradní kořeny Strun podzimu a programem festivalové motto, které inspirovalo název festivalu: Jarousského zářivý, čistý chlapecký hlas zpívá verše prokletého básníka Verlaina,“ vysvětlila Silvie Marková.

„Jarousského vysoký jemný hlas evokuje housle, které nejdříve společně s klavírem studoval. Ohromuje velkým rozsahem, virtuozitou i přirozeným vystupováním, spolupracuje se všemi významnými soubory a umělci, kteří se věnují starší hudbě (Les Arts Florissants, William Christie, René Jacobs či Fabio Biondi), vede i vlastní soubor Artaserse. Jarousského ovšem láká hudba i z jiného světa – např. skladby Marca-André Dalbavie nebo francouzské písně Debussyho, Faurého, Hahna, Dukase či Chaminade.“

Paul Verlaine žil ve druhé polovině 19. století a bývá označován za tzv. prokletého básníka. Jarousského nové album zahrnuje nejen známá zhudebnění Verlainových veršů od básníkových současníků Faurého a Debussyho či následující skladatelské generace (např. píseň Green Andrého Capleta), ale i zcela neznámé skladby a dokonce několik šansonů, třeba od Léo Ferré nebo Chanson d’automne Charlese Treneta, jehož první tři verše si Struny podzimu vypůjčily pro své motto.

Vstupenky zakoupíte na www.strunypodzimu.cz nebo i na místě.