Dům U Černé Matky Boží je vrcholná stavba české kubistické architektury a byla vystavěna architektem Josefem Gočárem v roce 1911 a 1912. Jeho název pochází od barokní sošky madony, která stojí na nároží stavby.

Černá madona na rohu

Na místě domu stála původně barokní stavba rytířů Granovských. V přestavěném se původně nacházela vinárna, kavárna a v patře obchod s textilem. Třetí patro bylo určeno pro kanceláře a čtvrté pro byty a právě v těchto prostorech najdou návštěvníci novou expozici.

Knihovna z mořeného dubového dřeva.

Knihovna z mořeného dubového dřeva.

FOTO: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek

V devadesátých letech prošla stavba rekonstrukcí podle projektu Karla Pragera tak, aby nový design co nejvíce odpovídal původnímu Gočárovu návrhu.

V roce 2000 se na rohu domu objevila i polychromovaná kopie soška původní černé madony. Objekt byl nakonec zařazen i na seznam národních památek (2010).

Expozice Český kubismus představí širokou škálu exponátů jako je například kuželovitá váza Jaroslava Horejce z roku 1911

Expozice Český kubismus představí širokou škálu exponátů jako je například kuželovitá váza Jaroslava Horejce z roku 1911

FOTO: Ondřej Kocourek, Gabriel Urbánek

Zásadní témata českého kubismu

Nová expozice chce ve dvou podlažích prezentovat průřez českým kubismem a je výrazně zaměřená na interiérovou tvorbu z let 1911 a 1914 s přesahem do počátků dvacátých let. Nejvýznamnější exponáty představuje výběr kompletních nábytkových souborů i sólových kusů nábytku od Josefa Gočára, Pavla Janáka, Vlastislava Hofmana, Otakara Novotného, Antonína Procházky a Josefa Chochola.

Ve sbírce se dále nachází keramika, předměty z kovů, ornamentální tapetové vzory, plakáty a také užitá grafika a obrazy. Jde o díla malířů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály či Otokara Kubína a také sochaře Otto Gutfreunda.

Členění celé expozice mapuje zásadní témata českého kubismu. Vysvětluje ideové vymezení a inspirační zdroje tohoto uměleckého stylu, popisuje výtvarnou vizualizaci tvaru a provázanost kubismu se společenskými fenomény.

První z cyklu komentovaných prohlídek určených veřejnosti se uskuteční 24. listopadu a následující 12. ledna 2016. V roce 2016 bude zahájena série odborných přednášek z dějin českého kubismu.