Na konci minulého roku získalo muzeum tapiserii Harmas a obraz Terek. Díky kontaktům s umělcovým vnukem Pierrem Vasarelym má nyní možnost své sbírky obohatit.

Muzeum chce získat část finančních prostředků formou veřejné sbírky. Do této doby činil vybraný finanční obnos 35 tisíc korun.