Ambiciózní projekt připravoval po několik let tým českých a německých odborníků a jeho cílem je představit slavnou éru Mnichovské akademie výtvarných umění od druhé poloviny 19. století až po nástup moderní avantgardy.

Bavorská metropole byla tehdy vyhledávána mladými umělci z celého světa a mezi nimi měla silné zastoupení také česká komunita.

Výrazná tam byla náboženská a historická malba, portrétní tvorba a také krajinářství.

Z hlediska stylu se postupně vystřídaly akademismus a salónní umění, secese a nakonec ještě expresionismus i počátky abstrakce.

Na výstavě budou zastoupeni malíři spojení dílem i pedagogickou činností s Mnichovem, jakými byli Wilhelm Leibl nebo Franz von Stuck a jejich vrstevníci s českými kořeny Alfred Kubin, rodák z Litoměřic, a Gabriel von Max, původem z Prahy.

Mezi studenty, kteří z Čech a Moravy dorazili do Mnichova za výtvarným vzděláním, návštěvníci najdou Václava Brožíka, Ludvíka Kubu, Luďka Marolda, Alfonse Muchu a Jožu Uprku.

Výstava, otevírající pro českého diváka málo známou kapitolu v dějinách středoevropského umění, je v Masných krámech v centru Plzně otevřena do 6. dubna.