U stanice Prima Cool rada uložila sankci za epizodu Zlaté vejce odvysílanou letos v březnu. Televize jejím zařazením podle rady porušila povinnost v době od 06:00 do 22:00 nevysílat pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Sankci 100 000 korun si vysloužil také provozovatel televize Nova, a to za údajné porušení zásad objektivity a vyváženosti v reportáži Televizních novin z loňského prosince.

Rada mimo jiné uvedla, že divákům byl v inkriminovaném příspěvku předkládán závěr, že umisťováním dopravního značení vybízejí kompetentní orgány k porušování zákona, které je v jiných případech trestáno.

To ale podle rady neodpovídá znění zákonu, čímž provozovatel porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo na zmíněné zásady dbáno.

Menší pokutu ve výši 10 000 korun rada přisoudila také společnosti CoopTV, telekomunikačnímu družstvu za to, že dne 20. května od 10:00 do 22:00 neposkytovala divákům programu Harmonie TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.