Přehlídka má parametry světových bilancí, jaké dělá Muzeum moderního umění v New Yorku, Kunsthalle v Bonnu nebo Grand Palais v Paříži. Do severomoravské metropole byly svezeny nejcennější Kubištovy obrazy ze státních i soukromých sbírek a pro diváka jsou konfrontovány s díly jeho současníků, aby se zvýraznil osobitý styl českého velikána mezi kubistickými malíři. Krok za krokem sledujeme Kubištův vývoj od exprese ke kubismu.

Kubišta Bohumil:Zátiší s lebkou,1912

Kubišta Bohumil:Zátiší s lebkou,1912

FOTO: katalog výstavy

Výstavu doprovází katalog, který není pouhým průvodcem. Jeho přípravě předcházel rozsáhlý badatelský průzkum, který vedl historik umění Karel Srp. Zuzana Novotná například objevila zcela neznámá fakta, která osvětlují skandál kolem tzv. oslího obrazu v Praze a s tím související fyzické napadení Kubišty malířem Ullmannem v kavárně Union.

Pečlivost při přípravě, hluboká znalost malířova díla i estetická kreativita jsou patrné z vyznění celé výstavy. Pro každého zájemce o moderní umění to je zážitek na celý život.

Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české umění / 1905–2013
Galerie výtvarného umění v Ostravě, do 4. ledna, denně kromě pondělí

Celkové hodnocení: 100 %