Soubor třiadvaceti deníků a dvou zápisníků s dosud nepublikovanou poezií i prózou nabízí pozoruhodný pohled do života vojáka v přední linii během první světové války.

Deníky a zápisník digitalizovala knihovna Cambridgeské univerzity, která je zakoupila v roce 2009. Zápisky jsou doprovázeny skicami, nákresy zákopů a poznámkami z vojenských porad. Deníky pokrývají léta, během nichž Sassoon sloužil na západní frontě a v Palestině, jakož i poválečné období do roku 1927 a roky 1931–1932. Obsahují také první verze některých jeho slavných děl.

Sassoon ve svých básních popisuje život v zákopech svérázným, ale srozumitelným způsobem, včetně momentu, kdy ho v bitvě u Arrasu zasáhla kulka ostřelovače či událostí prvního dne bitvy na Sommě.

Siegfried Sassoon (1886–1967) je spolu s Wilfredem Owenem a Rupertem Brookem považován za nejvýznamnějšího britského válečného básníka a spisovatele své generace.