Ve večeru nazvaném Říční koncert bude uvedena spolu se Smetanovou Vltavou a Janáčkovým Dunajem, zazní i Dvořákův Houslový koncert s Pavlem Šporclem.

Letošní ročník bude hlavně ve znamení Roku české hudby a 250. výročí úmrtí francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua.