Proto bylo součástí zahájení i vyhlášení vítěze ocenění UniCredit Bank Art Prague Young Award pro umělce do 35 let, kterého vybrala čestná porota. Letos se jím stal kreslíř a konceptuální umělec Nikola Čulík.

Primátor Tomáš Hudeček na zahájení citoval v úvodním projevu i spisovatele Franze Kafku, jehož jméno dům nese. „Kdo dokáže rozeznat krásu, nikdy nezestárne,“ podotkl. Aniž by si to možná uvědomil, přesně charakterizoval základní předpoklad pro úspěšnou orientaci na veletrhu.

Rozeznávání krásy, potažmo její hledání, je nezbytnou výbavou návštěvníků přehlídky. V jednotlivých patrech domu bylo možné vnímat mnoho zajímavého, ovšem k perlám se musel člověk prokopat přes tuny hlušiny.

K nejvýraznějším artefaktům patří plastiky od klasiků žánru. Bronzová hlava Jana Koblasy, levitující skulptury Kurta Gebauera, svébytné experimenty s hmotou Karla Nepraše nebo Stefana Milkova jsou zkrátka stále první liga a nikdo z mladých umělců těmto mistrům na paty nešlape.

Přesto je možné najít zajímavé postupy i jinde. Například Lukáš Rais svými industriálními a také plně funkčními skulpturami ukazuje, že i takto je možné hledat další cesty. „Mám rád, když věc třeba topí nebo svítí. Ale pokud je tvar zajímavý, nemusí to vlastně dělat nic,“ upřesnil svou ideu.

U výtvarného umění patří k nejzásadnějším pracím díla známých a dnes již zavedených autorů. Švakmajerovy surreálné arcimboldovské variace jsou nedostižné, stejně jako barevné erupce Romana Franty, který dokáže pracovat funkčně s plochou. Barevné prolínání daných témat a volná citace známých symbolů zase zdobí Borise Jirků.

Výtvarník Roman Franta se opírá o výraznou barevnost.

Výtvarník Roman Franta se opírá o výraznou barevnost.

FOTO: PRÁVO – Jan Šída

K mladším autorům, kteří dokážou svou výtvarnou vizi smysluplně transformovat na plátno či jiný hmotný materiál, patří bezpochyby Pasta Oner. Je příkladem toho, že i pouliční umělec, který začínal jako pololegální street artista, může posunout své umění i do galerií. V západním světě je to jev běžný, u nás stále něco nestandartního.

Přitom Pasta je umělec, který má cit pro dynamiku barvy a dokáže ji smysluplně koncipovat do originálních tvarů.

Veletrh je otevřen do 16. března a představuje bilanci výtvarného umění České republiky. Účastní se ho 25 českých a moravských galerií a šest uměleckých projektů. S projekty, což jsou kurátorské výstavy, začal Art Prague experimentálně už loni a nyní se jejich počet rozšířil. Cenové rozpětí vystavených děl je od tří tisíc do několika set tisíc korun, protože veletrh je určen především jako nabídka uměleckých děl k prodeji. Ve čtvrtek nabízí veletrh návštěvníkům galerijní Nocturno, kdy výstava bude otevřena až do 21 hodin.