„Přehlídka letos vstupuje do druhého ročníku. Cílem projektu je upozornit na evropské filmové dědictví a způsoby jeho ochrany. V Izraeli bude uvedeno 13 restaurovaných filmů ze třinácti zemí,” uvedl. Sympozium o restaurování se uskuteční 16. ledna v telavivském archivu a Michal Bregant na něm přednese příspěvek o tom, kdo jsou diváci digitalizovaných klasických filmů.

„Filmové publikum se v souvislosti s digitalizací celého kinematografického prostředí radikálně proměňuje. I filmoví archiváři už před několika lety konstatovali, že film je digitální. Publikum, které chceme systematicky oslovovat, je online. Naše archivní kino Ponrepo možná zůstane tím posledním, kde se bude promítat tradičním způsobem. Těžiště zpřístupňování filmového dědictví se však bude odehrávat na internetu,” uvedl o tom Bregant.

Světová premiéra digitálně restaurované verze Formanova filmu se uskutečnila na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, který ve spolupráci s NFA a díky podpoře Nadace české bijáky každoročně uvádí jeden takto obnovený český film.     Letos se restaurování dočkají Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela. I tento restaurátorský počin doprovodí filmový archiv monografií, která koncepčně naváže na knihy o digitalizovaných filmech Hoří, má panenko a Všichni dobří rodáci.