Michal Viewegh: Vybíjená

Nový román Michala Viewegha ztvárňuje v rozsáhlém časovém oblouku pestré osudy několika spolužáků z gymnázia od dob dospívání až na práh čtyřicítky. Znalci díla nejčtenějšího českého autora se tu opět setkají s dobře známou, melancholicky laděnou groteskou, tentokrát o přátelství, osudových láskách, alkoholu, kráse i ošklivosti, ale především o smutku, který se s přibývajícími léty vkrádá do životů stárnoucích hrdinů. Více v recenzi.

Vydává nakladatelství Petrov

 

Ruth Bondyová: Víc štěstí než rozumu

Kniha izraelské novinářky, publicistky a překladatelky Ruth Bondyové, je zamyšlením nad autorčinou životní cestou, prvním ohlédnutím za vlastním osudem. Světy, které poznala, dnes už zaniklé nebo zanikající, evokuje jemnými náznaky, zlomky vzpomínek, nenásilnými asociacemi. Rodinné kořeny na českém venkově, atmosféra předválečné židovské Prahy, sionistické mládežnické hnutí v Čechách, válka, první kroky v Izraeli, úspěšná dráha publicistky a překladatelky, obraz toho všeho skládá z drobných zlomků, které vytvářejí netušeně plastickou fresku.

Vydává nakladatelství Argo, 298 Kč

Lenka Reinerová: Vůně mandlí

Sbírka povídek poslední pražské německy píšící autorky, které spojuje symbolika kolejí, návratů a vzpomínek. Časový most představují rok 1942 a pozdní devadesátá léta. Autorka svým nezaměnitelným stylem citlivě vystihuje atmosféru obklopující zajímavé lidské osudy.

Vydává nakladatelství Labyrint

 

Patrick O'Brian: Picasso

Jedna z nejrozsáhlejších biografii ze všech, jež byly napsány,
a zároveň první, jež vyčerpávajícím způsobem ocenila výrazně středomořské kořeny Picassovy povahy a tvorby.

Životopis evokuje slavného malíře se vší jeho patrnou vitalitou i se všemi vnitřními protiklady. Přináší konkrétní popisy významných obrazů.

Vydává nakladatelství BBart, 399 Kč

Nikos Kazantzakis: Řek Zorbas

Zorbas, prostý venkovan, žijící v souladu s přírodou a s jejími přirozenými zákony, člověk, který dovede vychutnat všechny krásy života a smířit se s jeho ranami, s bezprostředním vztahem k lidem, je tak trochu Kazantzakisovým ideálem, metou jeho filosofického i tvůrčího úsilí. A tak k nám Zorbův příběh mluví dvojí řečí - zaujme nás nejen poutavostí a neuvěřitelnou pestrostí osudu svého hrdiny, ale také otázkami po smyslu života, tajemství smrti, podivuhodné složitosti lidských vztahů.

Vydává nakladatelství Paseka, 229 Kč         

 

Peter D. Ward - Donald Brownlee:  Život a smrt planety Země 

Kniha je nejen životopisem naší planety jako vesmírného tělesa, ale
i portrétem vzniku a vývoje života. Přináší sugestivní pohled do vzdálené budoucnosti Země, založený na analýzách mladého vědního oboru zvaného astrobiologie. Geolog a zoolog Peter Ward a astronom Donald Brownlee - jedni ze zakladatelů této vědy - zde kombinují vypravěčské schopnosti s nesmírnou vědeckou pečlivostí. Výsledkem je vyprávění stejně poutavé jako díla science fiction, od nichž se však odlišuje věrohodností svých závěrů a předpovědí.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo vydává nakladatelství Dokořán,  298 Kč

 

Jacek Żakowski: Obavy a naděje

Rozhovory, které vedl polský novinář Jacek Żakowski s předními osobnostmi světové vědy  a myšlení v 90. letech, jsou svědectvím mimořádného desetiletí. Velká dekáda začala zhroucením sovětského bloku, explozí naděje v roce 1989 a skončila - dalo by se říci - tragickým útokem teroristů na New York a Washington v září 2001. Zastoupeni jsou Stanislaw Lem, Francis Fukuyama, Alvin Toffler, Samuel P. Huntington a další.

Vydává Mladá fronta, 199 Kč

 

Ferdinand Seibt: Ta stará ošklivá melodie

Několik ohlédnutí za německou historií 1900 - 1945

Esej německého historika o dějinách Německa a jeho sousedů první poloviny 20. století. Ferdinand Seibt usiluje o osvětlení událostí z hlediska jejich osobního prožívání v myslích konkrétních lidí a z hlediska proměny mentalit  a hodnotových systémů různých generací a skupin obyvatelstva. Autor patří k uznávaným znalcům středověkých dějin stejně jako historie česko-německých vztahů.

Vydává nakladatelství Prostor, 349 Kč

 

Lewis Mehl-Madrona: Indiánské léčení - kojot v medicíně indiánů

Indiánští léčitelé očekávají zázraky  a všemožně se na ně připravují. Moderní medicína vyřazuje z vědeckých studií zázračná uzdravení jako anomálie, které porušují očekávané výsledky. Nicméně tato malá skupina "zázračných" pacientů nás může hodně naučit o léčení a uzdravení. Doktor Mehl-Madrona popisuje běžné prvky zázračných uzdravení, aby pomohl lidem začít svou vlastní léčebnou cestu.

Vydává nakladatelství Pragma

 

Kate-Solisti Mattelonová: Hovory s koněm

Nahlédnutí do koňské duše

Navazuje na bestseller Hovory se psem. Tyto nevelké citlivé knížky nás učí porozumět skutečným potřebám našich zvířecích přátel. Jsou vhodné také pro děti a mládež.

Vydává nakladatelství Práh, 149 Kč

www.portalknihy.cz