Němci pod vedením Ludwiga Borchardta prozkoumávali před první světovou válkou bývalé faraonovo hlavní město u egyptské vesnice Tell el-Amarna a v prosinci 1912 tam objevili ateliér sochaře Thutmose, kde mezi jinými uměleckými díly našli i bustu Nefertiti.

Výstava čítající 1300 archeologických nálezů byla věnována 100. výročí těchto vykopávek. Mimochodem je to už možná více než čtyřicet let, co nám Český egyptologický ústav slibuje atraktivní výstavu o českých objevech v Egyptě.