Ministerstvo kultury tyto spekulace nevyvrátilo, respektive se k nim nevyjádřilo. Členové komise ministryně kultury pro otázky galerií zřizovaných MK proto ministryni zaslali otevřený dopis. V dopise zdůrazňují, že galerie není jen velkou sbírkovou institucí, ale má také pravomoci, které mají vliv na trh s uměním. Spekuluje se o tom, že přes jednoho z údajně uvažovaných kandidátů by na rozhodování NG o vývozním povolení na umělecká díla mohli získat vliv obchodníci s uměním.

Podle komise také hrozí, že by některé soukromé osoby či subjekty mohly získávat přístup k informacím o církevních restitucích, které NG bude v nejbližší době řešit, případně možnost je ovlivňovat.

Komise se během dvou uplynulých let zabývala zejména situací Národní galerie. "Přesto jsme se o kvapném odvolání ředitele NG Vladimíra Rösela dozvěděli z tisku, stejně i o ustanovení grémia, které má rozhodovat o novém řediteli NG," píše se v dopise, který podepsala polovina členů komise.

Složení oficiálně neznámé

Složení grémia oficiálně zveřejněno nebylo, podle informací v médiích v něm zasednou Lubomír Slavíček z Masarykovy univerzity, děkan FF UK Michal Stehlík, ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková, historikové umění Petr Wittlich a Karel Srp, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Lenka Lindaurová a Jana Pelouchová z Muzea Kampa; podle dalších informací ale Pelouchová jen vyřizuje elektronickou poštu za Medu Mládkovou, která je skutečnou členkou grémia a která se několikrát veřejně přimlouvala za to, aby ředitelem NG byl Jiří Fajt.

Pro soukromé galeristy a obchodníky je podle signatářů dopisu NG s jejím nedostatečným financováním ze strany státu snadným cílem, přičemž vystavování soukromých uměleckých děl na půdě NG je pro ně propagací a zhodnocením pro další pohyb na trhu. Podobně i zápůjčky státních uměleckých děl soukromým subjektům zahrnují pro soukromníka vysokou přidanou hodnotu, která by měla být adekvátně vyvažována přidanou hodnotou pro NG.

"Trh s výtvarným uměním přináší nejen rizika investic, ale zároveň možnosti značných zisků, používá se k uložení kapitálu, investicím i praní špinavých peněz. Silných zájemců, kteří od NG něco potřebují, je v této zemi celá řada, přičemž často jsou úzce napojeni na politickou elitu či jsou dokonce její součástí," připomínají odborníci.

Minulý týden se také na ministryni podruhé obrátila Uměleckohistorická společnost s požadavkem, aby nový ředitel NG vzešel ze standardního otevřeného výběrového řízení, nikoli jen z jednání členů grémia, které má ministryni kandidáta doporučit.