Čtyři desítky prací zaslali studenti výtvarných a polygrafických škol z Prahy, Plzně, Ostravy a Zlína. Cena TypoDesignClubu a Cena Vojtěcha Preissiga putovaly do jejich řad.

Z krásné literatury zvítězila autorská kniha Tomáše Roubala Black out (Galerie Ferdinanda Baumanna), v kategorii Literatura pro děti a mládež knížka Evy Macekové 12 hodin s Oskarem (Baobab). Mezi učebnicemi a tištěnými didaktickými pomůckami Rostlinopis Jiřího Dvořáka (Baobab) a z knih o výtvarném umění, obrazových a fotografických publikací kniha Jana Matouška Vladimira 518 a Markéty Vinglerové Město = médium (Bigg Boss).

Podle poroty může pohled na oceněné tituly překvapit. Letos totiž nepřevládaly výpravné, důstojně se tvářící několikakilogramové svazky, ale knihy až skromné. Přednost dostaly publikace s neotřelou podobou, které mají vtip a posunují knižní tvorbu spíše ideově než technologicky.

Více učebnic

Komise, která klasifikovala knihy po polygrafické stránce, nevyřadila stejně jako ve dvou minulých ročnících pro technickou nezpůsobilost ani jeden titul. Čestné uznání získala tiskárna T.A.Print za největší podíl přihlášených publikací vyrobených v nadstandardní kvalitě.

V kategorii Vědecká a odborná literatura soutěžilo 52 titulů, v kategorii Krásná literatura 51 publikací, v kategorii Literatura pro děti a mládež 46 titulů. Notoricky nejméně obsazovaná kategorie Učebnice pro školy a didaktické pomůcky v tištěné podobě zaznamenala nárůst – proti 11 titulům v minulém ročníku jich bylo přihlášeno 20. Obrazových a fotografických publikací se sešly čtyři desítky. Kategorie katalogů byla obsazena 21 položkami.

Porota se letos radila o tom, kam by měla soutěž v budoucnu směřovat. Například kategorie zrušit a inspirovat se obdobnou soutěží ve Švýcarsku. Tam skupina "nominátorů" sleduje po celý rok knižní produkci a knihy do soutěže navrhuje. Porota pak vybrala dvacítku publikací, které by se, opatřeny nálepkou či páskou s logem soutěže, prezentovaly jako "nejkrásnější" knihy roku. Podněty porota zaslala ministerstvu kultury.