Hlasitost obchodních sdělení byla dlouhodobě jednou z nejčastějších stížností ze strany diváků. Rada přitom dosud neměla žádný nástroj, jak proti provozovatelům vysílání postupovat. "Do nabytí účinnosti novely nemá RRTV kompetenci provádět a ani neprovádí žádná kontrolní měření," poznamenala Kalistová s odvoláním na očekávanou účinnost nových předpisů.

Vyhláška má za sebou kolo připomínek od ministerstev, RRTV jej také konzultovala s profesními subjekty. Jednou z výhrad, které RRTV na návrh ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu do nové vyhlášky zapracovala, bylo odmítnutí nákladů na nového zaměstnance, jenž by měl na starosti kontrolu dodržování pravidel. "Budeme se tak muset s novou agendou vyrovnat ve stávajícím počtu zaměstnanců, ačkoliv personální stav RRTV je ve srovnání s regulátory v podobně velkých evropských zemích již dlouhodobě značně poddimenzován," upozornila šéfka mediální rady.

Televize se již přizpůsobily

Některé televize přitom podle dostupných informací k "samoregulaci" již přistoupily. Nova a Prima od nového roku, Česká televize hlasitou reklamu odstranila dokonce již loni v březnu, kdy zároveň sladila jednotlivé kanály. Úbytek stížností na reklamní sdělení potvrdila také rada. "Jednotlivé stížnosti na hlasitou reklamu RRTV nadále chodí, nicméně v mnohem nižším počtu než před přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání," dodala Kalistová.

Při porušení zákona hrozí provozovatelům vysílání pokuta, která může dosáhnout až pěti miliónů korun. V případě prvního prohřešku RRTV vydá tzv. upozornění na porušení zákona. Nezjedná-li provozovatel nápravu, zahájí správní řízení, které může skončit pokutou. Při jejím stanovení ale RRTV bude hodnotit také tzv. společenskou nebezpečnost, která podle Kalistové pravděpodobně bude nižší než u nekalých obchodních praktik v reklamě či ochrany dětí a mladistvých před škodlivým obsahem vysílání.

Cílem vyhlášky je u reklamy, teleshoppingu a označení sponzora technicky stanovit přípustnou hladinu hlasitosti. Stanovuje také pravidla měření, aby bylo možno zjistit, zda vysílání odpovídá zákonným požadavkům. Využívá při tom postupů Evropské vysílací unie a Mezinárodní vysílací unie, které se této problematice věnují.