"Asociace českých filmových klubů, která pořádá tradiční Letní filmovou školu Uherské Hradiště, se rozhodla zjistit, do jaké míry je tento oblíbený filmový festival nejen nezpochybnitelným kulturním, ale i ekonomickým přínosem. Výsledky analýzy ekonomického dopadu letošního ročníku zpracované společností Economic impacT potvrdily, že kultura skutečně rozhýbává ekonomiku," informovala Markéta Faustová z agentury 2media.

Podle Economic impacT navštívilo Uherské Hradiště pouze díky "filmovce" mnoho lidí z jiných regionů (83 procent ze všech 3627 návštěvníků bylo z jiných krajů ČR, především z Prahy, pouze 3 % byly přímo z Uherského Hradiště). Návštěvníci utratili 3,3 miliónu korun za akreditace a dalších 19,1 miliónů za ubytování, dopravu, jídlo, další služby a nákupy – dohromady přes 22 milionů korun.

"Včetně multiplikačních efektů měly výdaje návštěvníků festivalu dopad na zvýšení produkce (resp. obratu) české ekonomiky o 37,5 miliónu korun, z toho 11,9 miliónu tvořilo zvýšení HDP," tvrdí studie.

Vznikají pracovní místa

Podle ní vznikají díky festivalu ve městě i stálá pracovní místa - nejen brigádnická. Díky akci byly státu odvedeny 4 milióny korun na dani z přidané hodnoty, 1,4 miliónu v podobě daní z příjmů fyzických a právnických osob a další 2 milióny na sociální a zdravotní pojištění.

V tomto ale ještě nejsou započítány výdaje festivalových hostů, novinářů a účinkujících a také výdaje samotné Asociace českých filmových klubů.

Společnost Economic ImpacT při analýzách používá metodiku výpočtu ekonomických dopadů vytvořenou speciálně pro kulturní organizace a cestovní ruch. V případě Letní filmové školy Uherské Hradiště data o návštěvnících vychází z marketingového výzkumu, který proběhl v srpnu 2012 mezi platícími návštěvníky posledního ročníku festivalu, a zúčastnilo se ho 912 respondentů, tj. více jak čtvrtina všech platících návštěvníků.

Vedení festivalu odmítlo Novinkám sdělit výši svého celkového rozpočtu.