Detaily k zákazu má stanovit vyhláškou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Zákaz se má vztahovat i na znělky, které oddělují reklamu, teleshopping nebo označení sponzora od ostatních vysílaných pořadů.

Počítá s tím poslanecká novela, kterou ve středu hladce schválila Sněmovna hlasy 122 ze 146 přítomných poslanců. Normu nyní dostane k posouzení Senát. Předloha se podle jejího spoluautora Václava Mencla (ODS) dotkne komerčních televizí, neboť veřejnoprávní Česká televize "řvoucí" reklamu už ze svého vysílání odstranila a hlasitost vysílání sjednotila.

Komerční televize budou mít po přijetí novely sedm měsíců na to, aby se novým pravidlům přizpůsobily, stejně tak i výrobci reklamy. Rada pro vysílání má stanovit vyhláškou například podrobnosti k regulaci hlasitosti vysílané reklamy.

Návrh ukládá provozovatelům televizního vysílání povinnost zajistit to, aby hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora byla "v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou" rady pro vysílání. Neměla by tak být vyšší než hlasitost předcházejícího i následujícího vysílání. Podnětem k novele byly dlouhodobé stížnosti televizních diváků.

Rada pro vysílání by také ukládala pokuty a dohlížela na dodržování zákazu. Autoři předlohy odhadují, že by se kvůli tomu výdaje rady zvýšily o asi 200 000 korun na novou techniku.