Vzhledem k tomu, že nový generální ředitel Vladimír Rösel chystá dost radikální změny, bylo by užitečné, kdyby se s koncepcí seznámila nejširší veřejnost a prošla diskusí nezávislých odborníků. Vedení Národní galerie pro Právo uvedlo, že jim ministerstvo kultury přikázalo, aby koncepci v žádném případě nezveřejňovali.

Tisková mluvčí MK Markéta Ševčíková na dotaz Práva odpověděla: „Materiál je v tuto chvíli pokládán za neveřejný, pracovní. Národní galerie jej doplní podle připomínek ministerstva kultury v termínu do 31. července. Poté bude ještě projednáván na komisi pro otázky galerií zřizovaných ministerstvem.“

Je tedy otázka, zda se budoucí financování galerie, její reorganizace, forma spravování, nákupy nových uměleckých děl i plánovaný přesun sbírek do nových budov nestanou objektem pouze interního rozhodování bez širšího konsenzu.