Předložil i plán nových výstav na rok a půl, z nichž atraktivní pro širší veřejnost je pouze výstava o cestě Františka Kupky k abstrakci. To bude jediná akce, která důstojně naváže na divácký úspěch nedávno skončené výstavy Rembrandt and Co.

V příštím roce by měla začít i rošáda s uměleckými sbírkami, gotika se přestěhuje do Salmovského paláce, francouzské umění 19. a 20. století přijde časem do paláce Kinských, české 19. století se vrátí do Anežského kláštera. A na asijskou sbírku galerie nemá místo.

Rösel působí osobně sympaticky, ale moc nepřesvědčil o tom, že by byl schopen opravdu energicky rozhýbat kolos nebo spíše Kafkův zámek, jakým tato instituce nyní je. Národní galerie třeba nemůže efektivně ovládat ani své internetové stránky!