„Proměnu Událostí nepovažuji za definitivně dokončenou, budou se ještě vyvíjet. I proto je příliš brzy na jejich hodnocení. To chystáme v horizontu tří až šesti měsíců," konstatoval Dvořák.

Podle Dvořáka se hlavní pozornost zaměří na zpracování reportáží, práci s plazmovou obrazovkou a hlavně na obsah Událostí. Radní v diskusi uvedli, že oceňují více původních příspěvků zejména ze zahraničí, ale také připomenuli důležitost udržet veřejnoprávnost zpravodajství. „Nemá cenu, aby se ČT snažila vyrovnat zprávám v komerčních televizích, zejména Nově a Primě Family,“ zaznělo na jednání rady.

Radní: je to křečovité

Podle radního Jana Prokeše je změna Událostí nejvíce obsahově patrná v oblasti kvalitnějšího zahraničního zpravodajství. Naopak radní Antonín Bajaja považuje novou podobu relace za méně plynulou a působí na něj křečovitě. Všichni radní se ale shodli na tom, že na hodnocení nových Událostí je brzo.

Nové Události připravil nový zpravodajský tým pod vedením ředitele Zdeňka Šámala. Hlavním úpravou relace je její prodloužení na 44 minut ve všední den a 48 minut o víkendech. Události moderuje vždy jeden moderátor a jeden reportér.

S plánem změnit zpravodajství Dvořák loni do České televize nastupoval. Jeho cílem je, aby nové Události měly podíl na sledovanosti kolem 33 procent. Začátkem dubna to bylo 28 procent.