Známá wagnerovská sopranistka se stala čtvrtou nositelkou ceny. Pak již čaroval mladý čínský pianista, jemuž nedělá potíže okamžitě navázat kontakt s publikem.

Pokud ještě v první polovině programu někteří puristé mohli mít výtky k jeho podání Bachovy Partity č. 1 B dur a Schubertovy Sonáty B dur pro uvolněnou stylovost interpretace, pak si po přestávce získal všechny interpretací Chopinových 12 etud op. 25.

Lang Lang je ideální chopinovský typ, u něhož mladistvost klavíristy splývá s hlubokým porozuměním romantičnosti skladatele. To vše je posíleno precizní technikou a schopností využívat nesmírného množství odstínů dynamiky.

Sál se sympatickému interpretovi odměnil ovacemi vestoje a Lang Lang přidal ještě tři kousky – Romanci a Campanellu Ference Liszta a čínskou Píseň o měsíci skrytém za mraky.

Pochvaly je hodna i práce zvukařů, Lang Langův klavír značky Steinway byl slyšet kvalitně v celém sále.

Celkové hodnocení: 90 %