„Chtěli jsme uctít památku Arnošta Lustiga, ale od počátku bylo jasné, že nepůjde o uměleckou cenu. Je to ocenění hodnot, které svým jedinečným způsobem Arnošt ztělesňoval a dnešní doba je bytostně potřebuje. Odvaha a statečnost, spravedlnost a lidskost,“ sdělil Právu zakladatel Ceny a president Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.

„Dobrých lidí je více než těch, kteří činí věci špatné. Jsem přesvědčen o naději této planety,“ řekl mimo jiné první nositel ceny Václav Malý, což symbolicky vystihuje podstatu ocenění.

Laureáta vybíral patnáctičlenný Výbor Ceny Arnošta Lustiga z deseti předních českých osobností. V závěrečném hlasování byl jednomyslně zvolen biskup Malý. "Rozhodování nebylo jednoduché. Nejde tady o sportovní či umělecký výkon, ale o lidské kvality a hodnoty, které historicky formují mimořádné osobnosti a zároveň nastavují určitý ideál pro celou společnost. Václav Malý tato náročná kritéria podle mého hlubokého přesvědčení splňuje,“ říká předseda Výboru Jan Fischer.

Arnošt Lustig

Arnošt Lustig

FOTO: Archiv, Právo

Ve Výboru mimo jiné zasedli operní pěvkyně Soňa Červená, socioložka Jiřina Šiklová, kardiolog Jan Pirk, publicista Jefim Fištejn, ředitelka Centra Franze Kafky Markéta Mališová i Lustigova sestra Hana Hnátová. Do čela Čestného výboru se pak postavil premiér Petr Nečas, členy jsou i předseda senátu parlamentu Milan Štěch i předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

„Právě v dobách, které nám kladou do cesty nejrůznější překážky, se můžeme opřít o hodnoty, jako jsou odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Cena Arnošta Lustiga je v tomto smyslu výjimečná a jde o příležitost, jak tyto hodnoty připomenout a diskutovat o nich,“ dodává předseda vlády Petr Nečas.

„Titulární biskup marcelliánský Václav Malý je jistě hoden velkého jména Lustigova. Jeho biskupské krédo: ,Pokora a pravda‘ myšlenku Ceny Arnošta Lustiga doplňuje a dává jí další rozměr,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda, který nad celou akcí převzal osobní záštitu.

Právě v rezidenci primátora hlavního města Prahy převezme 8. března biskup Václav Malý první Cenu Arnošta Lustiga v rámci slavnostního ceremoniálu.