Tvůrci filmu chtějí podnítit zájem Čechů o historii. Spolu s filmem vznikne pětidílný seriál s prvky dokumentu a dramatu, a to pod vedením Davida Kočára.

Oba projekty mají podporu katolické i pravoslavné církve, které věrozvěsty uctívají. "Příběh Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jim vděčíme za mnohé. Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury, vzdělanosti všech slovanských národů a položila základy české státnosti," řekl novinářům pražský arcibiskup Dominik Duka.

"Svatí bratři přeložili také první liturgie do slovanštiny. Jejich misie ovlivnila prakticky celou Evropu, a proto byli vyhlášeni jejími spolupatrony a apoštoly Slovanů," doplnil metropolita pravoslavné církve, vladyka Kryštof.

Roman Zach provázel pořadem Černá sanitka.

Roman Zach

FOTO: Michaela Feuereislová

Nikolaev přiblížil, že točit bude nejen v Česku, ale i na Slovensku, v ŘeckuItálii. "Pro mě je to velmi zavazující úkol. Toto téma mě lákalo již dlouho," řekl Nikolaev, který chce vytvořit dílo historicky pravdivé i odvážné. Má více rozšířit povědomí o historických souvislostech. Vzorem pro zpracování tématu je pro režiséra styl Františka Vláčila. Rozpočet projektu podle Nikolaeva činí přibližně 56 miliónů korun. Na financování se podílejí státní granty i soukromé firmy, tvůrci jednají s Českou televizí.

Diváci budou sledovat celý život Cyrila a Metoděje, jejich mise i strastiplnou cestu do střední Evropy, o níž požádal kníže Rostislav, i následný pobyt, překonávání pohanství, úspěchy i nejrůznější potíže. Film skončí vyhnáním slovanských učedníků. Přesto cyrilometodějský odkaz přetrvá navěky a podstatně ovlivní běh dějin na Západě i Východě.

Jubilejní příští rok připomenou také různé jiné projekty, konference a výstavy. Duka doufá, že na Moravu přijede na velehradské oslavy 5. července 2013 také papež Benedikt XVI. Pravoslavná církev letos chystá pouť do Konstantinopole, dnešního Istanbulu.