Před večerním vystoupením se bude klaždý den od čtyř odpoledne konat dílna zaměřená především na děti. Účastníci si budou moci z bambusu vyrobit svoje nástroje a seznámit se principy japonské hudby. Během večerních koncertů opak dostanou i děti možnost zahrát si s japonskými umělci.

Bubny taiko patří k typických japonským nástrojům, objevují se v japonském divadla, ale doprovázejí i souboje v japonském šermu kendó.