Vidí tři nemocné stárnoucí muže. Admirál Ross T. McIntire, osobní lékař prezidenta F. D. Roosevelta, jenž ve čtyřiadvaceti ochrnul od kyčlí dolů následkem dětské obrny, zamlčel nejen veřejnosti, ale i prezidentovi alarmující diagnózu, která způsobila, že své znovuzvolení nepřežil ani o pět měsíců. Zvítězila obava, že designovaného nástupce v Demokratické straně Harryho S. Trumana nikdo neznal a porážka by ho neminula.

Stalina, silného kuřáka trpícího hypertenzí, doprovázel spolu s početnou svitou osobní lékař Vladimir Nikitič Vinogradov, internista První moskevské kliniky Sečenovova ústavu. Krátce před Stalinovou smrtí byl uvězněn pro podezření ze špionáže a nad smrtelným ložem státníka v roce 1953 tak stanuli lékaři, kteří neznali jeho anamnézy.

A byl to podle Vandenberga Churchillův lékař lord Moran, který přemluvil britského premiéra, aby zůstal i poté, co si hned druhý den vjeli do vlasů se Stalinem. Lord Moran ho znal z roku 1942, když doprovázel Churchilla do Moskvy.

Osudy Ludvíka II. Bavorského, císaře Fridricha III, císaře Marka Aurelia a jeho lékaře Galenose a dalších připomínají dvoudílnou práci Zprávy o nemocech mocných českého neurologa Ivana Lesného (1914-2002). Na každý pád, je to zajímavé historické čtení.

Celkové hodnocení: 95 %