V prvním kole byli zvoleni právě bývalý generální ředitel TV Nova Petr Dvořák (12 hlasů z 15členné rady) a bývalý výkonný ředitel televize Óčko Hynek Chudárek (8 hlasů). Stejně jich dostal Radomír Šimek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

V druhém kole k nim přibyli ještě výkonný ředitel ČT 24 Roman Bradáč a Jan Svoboda, který býval marketingovým ředitelem TV Prima, jenž vykonával později stejnou funkci v Dopravních podnicích hlavního města Prahy. Ten dostal 11 hlasů.

Rada z pětice definitivně vybere 21. září. Každý z kandidátů bude mít deset minut na to, aby radu svým projevem přesvědčil, proč právě on je hoden vést veřejnoprávní televizi.

Nový šéf nahradí Jiřího Janečka, který z čela televize odešel k poslednímu srpnu ze zdravotních důvodů.