Naumburského mistra, byť jeho jméno zůstává trvale v anonymitě, nejvíce proslavily sochy pro katedrálu Naumburgu, kde velmi realisticky zobrazil v životní velikosti zakladatele zdejšího chrámu. Patří mezi ně i Uta z Ballenstedtu, což je jakási německá Mona Lisa. Italský estetik a spisovatel Umberto Eco, kdysi prohlásil, že kdyby mohl s nějakou ženou z dávné minulosti zajít na večeři, vybral by si právě Utu.

Umělec začínal v severofrancouzských katedrálních hutích a poté jako hotový tvůrce odjel do Německa, kde jeho stopy najdeme i v Mohuči a v Míšni. Organizátorům se přesvědčivě podařilo rekonstruovat jeho tvůrčí pouť, dokonce identifikovali ve Francii v katedrále v Noyonu i sochy z jeho raného období. Naumburský mistr nás nejvíce zaujme zachycením různých emocí. Jeden z nejúžasnějších exponátů, půjčený z Mohuče, ukazuje Krista, který si rozerval šaty, aby své matce ukázal krvácející ránu ve svém boku. Je to dílo mystické i realistické, šokující i citové.

Profesor Willibald Sauerländer, přední německý odborník na katedrální gotiku, vysoce ocenil práci kurátorů výstavy v rozsáhlé recenzi pro deník Süddeutsche Zeitung. Téma Naumburského mistra bylo podle něj posuzováno kdysi nacionálně, pouze z německého hlediska, a až nyní lze poprvé spatřit jeho práce v evropském kontextu. Lze mu jen přitakat. Němci opravdu konfrontují dílo Naumburského mistra s tím nejlepším, co v jeho době vzniklo v Evropě.

Návštěvníci uvidí v muzeu skvosty z celého světa

A tak do Saska s pomocí jeřábů a těžké techniky byly přivezeny mnohatunové sochy z francouzských katedrál v Chartres, Remeši, Amiensu, ale i z tak vzdálených míst jako je třeba biskupský chrám v anglickém Wellsu. Nikdy nebyla udělána lepší výstava věnovaná oslňujícímu umění 13. století! Díky kooperaci s řadou muzeí a institucí diváci mohou v Naumburgu obdivovat také barevně zářící sklomalby, skvosty gotického zlatnictví a ukázky knižní malby - vše vypůjčené z Francie, Německa, Polska, Velké Británie, Rakouska a USA.

Výstava krok za krokem ukazuje, že středověká společnost byla velmi otevřená a samotní umělci se pohybovali po staveništích téměř celé západní Evropy. Francouzský architekt Villard de Honnecourt, současník Naumburského mistra, během necelých deseti let navštívil všechny katedrály severní Francie, vydal se i do švýcarského Lausanne a pobýval a projektoval dokonce až v Uhersku, dnešním Maďarsku. Na koni nebo pěšky musel zdolat v krátké době dobré čtyři tisíce kilometrů.

Výkon je to překvapivý, ale nikoliv udivující v době, která zrodila jako symboly nové doby benátské kupce Polovi, praotce všech moderních cestovatelů. Výstavu v Naumburgu doprovází dvoudílný katalog z produkce nakladatelství Michael Imhof, který váží 5 kilogramů a 1500 fotografiemi odpovídá významu mimořádné výstavy - je jakousi encyklopedií katedrální gotiky. Naumburg, kam se autem z Prahy po dálnici dostanete za tři a půl hodiny, rozhodně stojí za návštěvu pro všechny obdivovatele středověkého umění.