Výsledná částka trojnásobně převyšuje nejvyšší odhady před dražbou. Vzácnost koupil zájemce, který si přál zůstat v anonymitě. Jde o nejranější dochovaný rukopis Austenové. Pravděpodobně pochází z roku 1804 a za spisovatelčina života nebyl nikdy vydán.

Podle aukční síně je to jediný její významnější rukopis, který je ještě v soukromých rukou. Jane Austenová (1775 až 1817) napsala šest románů, z nichž bezpochyby nejznámější jsou Pýcha a předsudek a Rozum a cit.