Vondráčková s Michalem chtěli milión korun po bulvárním časopise za článek s titulkem „Touha po slávě ji zničí“ z roku 2007. Pražský Městský a následně i Vrchní soud ale jejich nárok smetly ze stolu a NS pak jejich dovolání označil za nepřípustné.

„Tvrzení uvedená v článku ve většině případů nebyla způsobilá zasáhnout do osobnostních práv žalobců, neměla dehonestující povahu, případně se nejednalo o tvrzení nepravdivá,“ uvedli soudci v čele s Pavlem Pavlíkem v zamítavém stanovisku.

Podle názoru soudů Vondráčková ani její manžel neprokázali, že by tvrzením z článku došlo k neoprávněnému zásahu do jejich osobnostních práv.

„Oba žalobci jsou osobami veřejného zájmu a informace a publikovaný názor žalované v daném případě nevybočil z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti,“ dodali soudci.

Video

Helena Vondráčková: Sladké mámení (1984)