Architekt ve městě realizoval přestavbu takzvaného Brummelova domu v Husově ulici 58 a 13 bytových interiérů, které odborníci považují v kontextu evropské architektury za nesmírně cenné.

Ne všechny se dodnes zachovaly. Veřejnost si tak mohla například prohlédnout  interiér v městském domě v Bendově ulici číslo 10 s unikátním hudebním salónem obloženým mramorem, kterému dominuje obrovský dekorativní krb a spousta zrcadel.

Loos (1870 -1933) je považován za nejvýznamnějšího středoevropského architekta první třetiny dvacátého století a spoluzakladatele světové moderní puristické architektury. Jeho styl charakterizují čisté hranolové tvary, absence ornamentů, jednoduchá funkční forma a ušlechtilé materiály. Loosovy  interiéry v Plzni by se měly v budoucnu stát  součástí prohlídkové trasy po městských pamětihodnostech.

Nejznámějším Loosovým dílem se stal v roce 1911 projekt obchodního domu Goldmann a Salatsch ve Vídni, kterému se kvůli jeho hladké fasádě přezdívalo dům bez očí.