Muzeum hlavního města Prahy nabízí kromě stálých expozic - a mezi nimi i působivého Langweillova modelu města z let 1826 až 1837 - také výstavy o zmizelém světě Libně, o historii populárního seriálu Čtyřlístek a o pražských výletních restauracích, kterou doplňuje interiér historické hospody.

Mimořádně je představen soubor sbírkových předmětů z funebrální výbavy významného dánského astronoma Tychona Braha nalezených v jeho rakvi. Jde především o části jeho oděvu, v němž byl pohřben.

Také sbírky Národního muzea jsou v poslední den roku otevřeny jen do 15 hodin. V hlavní budově si zájemci mohou prohlédnout výstavu Staré pověsti české představující nejstarší období českých legend. Zajímavá je výstava Zpívající hmyz instalovaná v sousední muzejní budově.

Tam lákají návštěvníky také Poklady Moravy - příběh jedné historické země. Jejich symbolem je tajemná soška šamana nalezená v Brně a datovaná do stejného období jako populární Věstonická Venuše.

České muzeum hudby zavře na Silvestra už ve 14 hodin, následující sobotu a neděli bude jeho sbírka, obsahující na čtyři stovky historických hudebních nástrojů, otevřena od 10 do 18 hodin.

Mimořádným projektem je v jeho prostorách výstava Beatlemanie!, která se zde s řadou doprovodných akcí koná do začátku dubna. Připomíná strhující příběh nejslavnější rockové skupiny všech dob od jejích počátků v Liverpoolu přes vrchol až po její rozpad.

Do poloviny května potrvá výstava s názvem Zlatá? šedesátá - vzpomínky a realita, instalovaná v Národním památníku na Vítkově. Také tam odejdou poslední silvestrovští návštěvníci už dvě hodiny po poledni.

Sbírky Národní galeriePraze jsou v poslední den roku otevřeny až do 16, na Nový rok přijmou první návštěvníky až v poledne. Klášter sv. Anežky české nabízí středověké umění Čech a střední Evropy včetně hmatové expozice odlitků sochařských děl českého umění 13. až 15. století. Umění 19. století naleznou návštěvníci v Klášteře sv. Jiří, zatímco nová stálá expozice Paláce Kinských na Staroměstském náměstí obsahuje umění Asie a starověkého Středomoří.

Ve Schwarzenberském paláci poutá pozornost výstava malíře ve službách císaře Rudolfa II. Roelandta Saveryho a ve Valdštejnské jízdárně obrazy Karla Škréty. Na mistrovská díla z vídeňské Albertiny Moneta a Warhola mohou milovníci výtvarného umění ještě do 7. ledna přijít do Veletržního paláce.

Uměleckoprůmyslové muzeum má otevřeno na Silvestra do 16, na Nový rok se jeho brána otevře v poledne. Ve Votivním sále stálé expozice nazvané Příběhy materiálů je nyní možné zhlédnout zrestaurovanou stolní ozdobu z let 1760-1780 a nově vystavené sbírkové předměty u příležitosti 300. výročí založení nejstarší evropské manufaktury na výrobu porcelánu v Míšni. Galerie kritiků v Jungmannově ulici bude přes sváteční volno od 1. do 3. ledna uzavřena, na Silvestra má otevřeno pouze do 15 hodin.