Komisi ustavila NG, Knížák její doporučení nerespektoval a vybral před nedávnem projekt trojice Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov a Pavel Sterec. Ti ovšem na protest proti Knížákovu postupu účast v Benátkách odmítli. [celá zpráva]

O rozhodnutí Bessera informují webové stránky ministerstva. „Profesor Knížák měl plné právo vybrat, koho uzná za vhodné, ale k cíli to nevedlo, já jsem rozhodnutý respektovat doporučení výběrové komise a delegovat do Benátek výtvarníka Dominika Langa s jeho projektem Spící město,“ uvedl Besser.

Skupina asi 150 umělců, pedagogů a kurátorů odeslala ministrovi otevřený dopis, v němž požadovala, aby se Besser do problému vložil a aby do Benátek odjel Dominik Lang, jak doporučila komise. Besser nicméně uvádí, že jeho rozhodnutí zrálo delší dobu a není okamžitou reakcí na dopis.

„Přemýšlím o tom už dva týdny a domnívám se, že je to v současné chvíli nejlepší a dost možná jediné možné řešení, jak naši účast na prestižní přehlídce umění v roce 2011 zachránit,“ řekl Besser.