Relikviář sv. Maura byl vyroben neznámými zlatníky v dolním Porýní z pozlaceného stříbra, pozlacené mědi a je ozdoben reliéfy, mnoha soškami a drahými kameny. Na Hradě bude vystaven v sousedství kopií českých korunovačních klenotů, takže návštěvníci zhlédnou zároveň dva největší poklady zlatnictví v Čechách.

Detail – soška z čela relikviáře: svatý Maur s atributy

Detail – soška z čela relikviáře: svatý Maur s atributy

FOTO: fototéka NPÚ, autor R. Kodera

Detail – emailové destičky s geometrickými motivy

Detail – emailové destičky s geometrickými motivy

FOTO: fototéka NPÚ, autor R. Kodera

Relikviář byl bezprostředně po nálezu dopraven do kanceláře kriminalistů. Byl téměř neporušen, pouze část z výzdoby nebyla pevně na svém místě.

Relikviář byl bezprostředně po nálezu dopraven do kanceláře kriminalistů. Byl téměř neporušen, pouze část z výzdoby nebyla pevně na svém místě.

FOTO: Archiv Františka Maryšky

Detail – email s motivem obětování Izáka

Detail – email s motivem obětování Izáka

FOTO: fototéka NPÚ, autor R. Kodera

Detail – filigránová destička s drahými kameny

Detail – filigránová destička s drahými kameny

FOTO: fototéka NPÚ, autor R. Kodera

Detail – soška z boku relikviáře: apoštol Ondřej s atributy

Detail – soška z boku relikviáře: apoštol Ondřej s atributy

FOTO: fototéka NPÚ, autor R. Kodera

Relikviář do Prahy zapůjčil Národní památkový ústav z hradu a zámku Bečov, kde je trvale vystaven. Dílo bylo vytvořeno pro opatství ve Florennes a v 19. století ho zakoupil šlechtický rod Beaufortů, který ho převezl do západních Čech. Majetek Beaufortů byl státem zkonfiskován na základě Benešových dekretů.