Relikviář sv. Maura byl vyroben neznámými zlatníky v dolním Porýní z pozlaceného stříbra, pozlacené mědi a je ozdoben reliéfy, mnoha soškami a drahými kameny. Na Hradě bude vystaven v sousedství kopií českých korunovačních klenotů, takže návštěvníci zhlédnou zároveň dva největší poklady zlatnictví v Čechách.

Relikviář do Prahy zapůjčil Národní památkový ústav z hradu a zámku Bečov, kde je trvale vystaven. Dílo bylo vytvořeno pro opatství ve Florennes a v 19. století ho zakoupil šlechtický rod Beaufortů, který ho převezl do západních Čech. Majetek Beaufortů byl státem zkonfiskován na základě Benešových dekretů.