„Tomu bude předcházet odhalení sochy od Jasana Zoubka v zahradě Lidické galerie,“ upozornil ředitel lidického památníku Milouš Červencl. Hned následující den 6. října se od 18 hodin v galerii uskuteční beseda tvůrců filmu Lidice s pamětníky lidické tragédie, občany Lidic a s dalšími zájemci.

Setkání se zúčastní i režisér filmu Petr Nikolaev či autor filmové předlohy, historik a spisovatel Zdeněk Mahler.

V křeslech pro hosty v následujících týdnech usednou například spisovatel Ivan Kraus nebo herec Jan Přeučil.