Dohnányi a jeho tým poradců vypracovali strategický plán rozvoje SOP do roku 2022, který míří k tomu, aby se stala jedním z deseti nejlepších evropských operních domů, jež spoluurčují vývoj operního divadla, a centrem špičkového baletního umění. I nadále zůstává SOP příspěvkovou organizací MK ČR s kráceným příspěvkem zhruba o 15 procent.

Personální změny minimální

„Naším heslem bude: kvalita a efektivita, mottem našeho snažení: každý den premiéra,“ řekl ředitel Dohnányi. Původně plánované tituly – Weberovi Tři pintové a Straussův Růžový kavalír – se posouvají do dalších sezón. V letošní uvede SOP Rigoletta a tradiční dvojici Sedlák kavalír a Komedianti se zajímavými zahraničními inscenátory.

Soubor neprošel zatím žádnými výraznými personálními změnami. Bylo zrušeno místo uměleckého šéfa opery, vedení opery se bude osobně věnovat ředitel Dohnányi, původní profesí dirigent.

Rovněž byla zřízena funkce manažera opery, kterou byl pověřen Radim Dolanský. Momentálně se tvoří umělecká rada SOP z renomovaných osobností politického, společenského a uměleckého života, v jednání je i zřízení Klubu donátorů.