Proti Kasíkovi protestoval orchestr ČF a hráči mu vytýkali, že byl jmenován bez konkurzu. Kasík vydržel ve funkci čtyři měsíce, ale kuriózně mu nikdy nebyla oficiálně předána. Po odvolání jeho předchůdce Vladimíra Darjanina vedla ČF dočasně Kateřina Růžičková, ale ta po jmenování Kasíka ihned onemocněla, takže k předání nikdy nedošlo.

Po vyhlášení nového konkurzu by do dvou měsíců měl být znám vítěz. Že má Besser o řešení situace v ČF zájem, je zřejmé z toho, že dočasným vedením ČF pověřil svého náměstka Radka Zdráhala.

Pětatřicetiletý Zdráhal přišel na ministerstvo jako náměstek pro umění a knihovny, tj. čtvrtý z ministrových náměstků. Je původem tanečník a choreograf, spolupracoval s divadly v Brně a Zlíně. Spolu s manželkou, známou cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou, založili v Uherském Hradišti Slováckou uměleckou školu, má i vlastní agenturu.
Na ČF má proběhnout i kontrola financí – ministerstvo vyhlásilo audity svých příspěvkových organizací a pro ČF jím pověřilo společnost Ernst a Young.