Hlavní hrdinku Lisbeth Salanderovou, již jsme opustili s kulkou v hlavě po vyrovnání účtů s otcem, lékaři pochopitelně zachránili. V nemocnici by jí nemělo hrozit další nebezpečí, ale opak je pravdou. Jakmile se probere z bezvědomí, začne další souboj, v němž dominuje státní bezpečnostní služba.

Do konfliktu se znovu zaplete novinář Mikael Blomkvist, který hodlá napsat knihu o Lisbetině životě. Vystaví se tak velkému nebezpečí, neboť kořeny zločinů sahají hlouběji, než tuší.

Nová dobrodružství Salanderové navazují na předchozí díl nejen obsahově, ale i formálně. Podle očekávání se opět jedná o žánrový román, jenž překračuje hranice každého žánru, kterého se dotkne. Autor se ale méně věnuje nepodstatným detailům a dalo by se říci, že se po většinu času drží dějové linie. Respektive dějových linií, protože od první třetiny knihy se příběh větví na několik dalších, které s hlavní zápletkou souvisí pouze okrajově.

Narozdíl od dřívějšího postupu Larsson využívá zajímavých změn perspektivy. Tajné informace se čtenář dozvídá přímo od skupiny špiónů, nikoli přes novináře Blomkvista. Toho autor navíc po celou dobu prostorově odděluje od hlavní hrdinky – setkají se až v posledním odstavci knihy.

Moderní Pipi zřejmě naposledy

Postavy charakterizuje popisem i skrze jejich chování, nezůstávají černobílé. Objevují se mezi nimi nečekané souvislosti, které příběh posouvají rychleji kupředu. Spletitý děj potom ústí do završení s jasným morálním poselstvím. Závěrečná „dohrávka“ by v knize vůbec nemusela být. Zvlášť úsek, kdy Salanderová jen tak zneškodní nebezpečného vraha, mimochodem vlastního bratra, a potom neviděna odkráčí jako anděl pomsty, působí poněkud křečovitě.

Autor trilogie, švédský novinář a spisovatel Stieg Larsson (1954-2004), pracoval jako grafický editor ve zpravodajské agentuře a šéfredaktor časopisu Expo. Patřil k předním světovým odborníkům na antidemokratická, extremistická a neonacistická hnutí.

Omezování lidské svobody a integrity ostře kritizuje i ve svém beletristickém díle. Zemřel krátce po tom, co odevzdal vydavateli rukopisy tří dílů Milénia. Série detektivek měla mít deset svazků. Vyjma tří vydaných však existuje pouze rukopis knihy, plánované jako pátý díl. Ten však spisovatelovi pozůstalí odmítají publikovat.

Celkové hodnocení: 85 %