Jan Pfeiffer studuje na pražské Akademii výtvarného umění. Svá díla vystavoval v Evropě, Americe i Asii. Loni se stal vítězem české části mezinárodní ceny Essl Award pro mladé výtvarníky ze střední a jihovýchodní Evropy.

Výstava, již zaštítilo nynější španělské předsednictví unie, hodlá seznámit americké publikum se současným evropským videoartem a umělci, kteří se mu věnují.

"Tyto novější formy vizuálních umění, kterým se mladší tvůrci hojně věnují, tu nejsou až na výjimky snadno přístupné. Jde přitom o formu, která je ve všech našich zemích velmi populárním médiem," uvedl Jorge Sobredo ze španělské ambasády ve Washingtonu.

Španělské předsednictví vyzvalo každou členskou zemi, aby na přehlídku zaslala tři krátká videa. Porota složená z pracovníků Amerického univerzitního muzea při Katzenově centru umění, Phillipsovy sbírky a Smithsonovy národní portrétní galerie a umělce Jeffersona Pindera z nich pak vybrala díla na výstavu. Přehlídka začala v úterý a skončí v sobotu.