Nominovány jsou filmy 59/184/84 Lukáše Kokeše, Český mír Filipa Remundy a Víta Klusáka, Mám ráda nudný život od Jana Gogoly ml., dále pak Nebe Peklo Davida Čálka, Přízrak svobody II Karla Žaluda, Mlčeti zlato Tomáše Kudrny, Šil jsem u Kubiše Pavla Štingla, Země snů Martina Ryšavého a Ženy SHR Martina Duška a Ondřeje Provazníka.

„Velký zájem řady dokumentaristů o tuto cenu přičítám především spojení se jménem Kouteckého a ojedinělé možnosti pro režiséry dokumentů získat finanční ocenění,“ říká jedna ze zakladatelek ceny a producentka Občana Havla Jarmila Poláková.