Zachycuje zážitky ze srpna 1968 z Prahy, rozhovory Brežněva s Dubčekem poté v Moskvě i setkání s přítelem Hanzelkou v Praze roku 1972.

„Chtěl jsem napsat o historických událostech, které se prošly okovanou botou po životech mých přátel Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda,“ uvedl autor.