Na výstavě autor zaujme scénami umučení legendárního římského legionáře Šebestiána a utrpení biblického Joba, těžce zkoušeného ďáblem. Oba motivy mají blízko k umění pozdní gotiky a rané renesance, jehož je Kulhánek obdivovatelem. Šebestián i Job jsou však zbaveni svatozáří i sakrálnosti a pro umělce to jsou především archetypy trpících lidí.

Téma mu nabídlo i možnost velkolepého zachycení aktů, které zvládá s pověstnou technickou bravurností. Ležící schoulený Job je možná rozměry největší litografie, jaká byla kdy v Čechách vytištěna a postava je téměř v životní velikosti. V preciznosti kresby má Kulhánek mezi současníky jen málo konkurentů a poměřovat jeho výkony kritici mohou jen v konfrontaci s velikány starého umění. Akt Joba třeba připomene ty nejpůsobivější ukřižované Kristy slavného norimberského řezbáře přelomu 15. a 16. století Veita Stosse.

Výstava je otevřena do 7. března a hold jubilantovi v katalogu složil profesor Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Čechách.