"Snímek by mohl být zajímavý pro všechny, kteří mají rádi Bohuslava Martinů, tanec a pro všechny rodiče, protože unikátní experiment, jenž trval rok a půl, ukázal, jak se děti proměnily vlivem tance, hudby a osobnosti choreografky Evy Blažíčkové," řekla Sommerová.

Za kamerou Olga Špátová

Za kamerou při natáčení stála dcera Sommerové Olga Špátová. V hlavní roli vystupují děti. Inspirací pro vznik představení byl úspěšný projekt Rhytm is it! v choreografii Angličana Roystona Meldoma, který uvedla Berlínská filharmonie. Na Stravinského Svěcení jara tančilo 250 dětí z rodin přistěhovalců z problematických sociálních vrstev Berlína.

Cílem českého projektu Špalíček bylo aktivně zapojit do procesu tvorby uměleckého díla děti a mládež, které neměly žádnou zkušenost ani zvláštní dispozice pro taneční či jiné umění. Mnohé z nich se v rámci projektu vůbec poprvé setkaly s vážnou hudbou a divadelním prostředím. Projekt završila v červnu 2009 dvě vystoupení v Kongresovém centru v Praze.

Dvaatřicet natáčecích dní

"Pozorovat s kamerou děti, které se potýkají s několika neznámými - tanečním pohybem, vážnou hudbou, ale i kázní - je pro dokumentaristu posvícením," řekla Sommerová. Natáčení trvalo rok a půl, celkem to bylo dvaatřicet natáčecích dní.

"Chtěla jsem zachytit proměnu dětí od počáteční nekázně, nesoustředěnosti a lenosti až po radost z úspěchu při premiéře, kterou nikdy předtím nepoznaly," uvedla režisérka. Jak se jí to povedlo, mohou diváci posoudit příští týden na druhém programu České televize.