"Prvních pět set dětí, které 16. prosince mezi 14. a 20. hodinou přinesou na výstavu svůj obrázek s tématem pejska a kočičky, získá zdarma knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Stanovený formát výkresu je minimálně A4 a na jeho na zadní straně musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, jeho věk (maximálně 12 let) a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo nebo e-mail dítěte či jeho rodiče)," uvedl David Šebek ze Správy Pražského hradu.

Současně budou v den předvánoční akce Knížka za obrázek prodlouženy návštěvní hodiny. Výstava bude otevřena pro veřejnost o dvě hodiny déle než obvykle, tedy do 20.00.

Na retrospektivní výstavě Josefa Čapka mohou návštěvníci shlédnout na tisíc Čapkových děl - olejů, kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek či scénografických návrhů.

Kromě ilustrací Pejska a kočičky a jiných slavných děl nechybí v expozici v Jízdárně Pražského hradu velké množství méně známé Čapkovy tvorby. Tvůrcům expozice se totiž podařilo získat i díla rozptýlená ve sbírkách soukromých majitelů, z nichž některá byla naposledy vystavena v roce 1946 na Čapkově posmrtné výstavě a další byla dokonce považována za nezvěstná.