Jak informují organizátoři festivalu na internetové stránce www.pohodafestival.sk zájemcům vrátí 50procent z ceny sobotní vstupenky a 20procent z ceny permanentky. Nároky je potřebné uplatnit od 15. září do 15. října 2009. Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout jednotlivě o opodstatněnosti žádosti o vrácení vstupného.

V případě vstupenek zakoupených v síti ticketportal, je možné uplatňovat nárok na vrácení části vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. "Nevyhnutelností je předložení originální vstupenky s dobře čitelným čárovým kódem a číslem vstupenky" upozorňuje agentura.

V případě vstupenek zakoupených na jiných místech, je potřebné zaslat ověřenou kopii vstupenky doporučeně na adresu: Agentura Pohoda, KZP - Rovniankova 3, 851 02 Bratislava. Na kopii musí být čitelný čárový kód a číslo vstupenky. Ke kopii je potřebné připojit čestné prohlášení o ceně vstupenky, za jakou byla vstupenka zakoupena a o místě zakoupení vstupenky.