Galerie je specifická tím, že současné umění se tu dostává do přímé konfrontace se starými mistry. A konkurence je to obrovská.

Divák nejprve projde skvělou sbírkou gotiky, pak slušnou kolekcí holandské malby 17. století a nakonec ho čekají v největším sále Rittsteinovy obrazy. Expresivní projev člena bývalého sdružení 12,15 se na první pohled jeví jako radikální rozchod s výtvarnou tradicí, ale ukázky pozdně gotického umění shromážděné na Hluboké s ním navozují docela zajímavý dialog.

Protáhlé figury s malými hlavami

Zejména Mistr žebráckého Oplakávání Krista, sídlící na počátku 16. století v Českých Budějovicích, vytvářel manýristické deformace lidské figury, které se docela podobají figuraci Rittsteinova střihu. Obdobný je i expresivní akcent, kdy cílem je ještě větší citové a emotivní zaujetí diváka.

Renomovaný historik umění Albert Kutal kdysi napsal o žebráckém Oplakávání: „Neskutečně protáhlé figury s malými hlavami, které se pasivně poddávají neorganickým silám, mocně podtrhujícím výraznou účinnost scény.“ Tak by se dal popsat i leckterý vystavený Rittsteinův obraz.

Pro Rittsteina samotného je výstava na Hluboké zvláštní bilancí. Představuje tu téměř záměrně dvě etapy své tvorby. Počátky a zlaté období 70. a 80. let s obrazy, které by mohly viset ve všech velkých světových galeriích, a pak zcela současné kompozice, v nichž jako by se vracel ke svým vlastním kořenům. Rozdíly tu však jsou.

Osobní mytologie

Rittstein nyní nešetří barvou, na plátno ji nandavá téměř zednickou lžící. Nejde však jen o techniku malby. Proměňuje se i svět malířových představ. Dříve to byli groteskní momentky odpozorované z reálného života plné sarkasmu, nyní jako by do obrazů vstupovaly zvláštní bytosti, lidé i zvířata, spojující svět reality a fantaskní vize.

Je to jakási osobní mytologie, kterou tu Rittstein se smyslem pro ironii a humor buduje a rozvíjí. Za měsíc, 17. září, oslaví Michael Rittstein, dnes profesor na pražské Akademii, šedesátiny. O svých obrazech říká, že jsou pro něj prostor, v němž se chce procházet. Na Hluboké vás některé kompozice svým malířským rozmachem a imaginární dravostí doslova pohltí.