Projekt je součástí revitalizace Klementina a počítá také s úpravou novodobé haly služeb. Stavba nové knihovny je zatím u ledu, nejsou na ni peníze. Množství knih, které je potřeba uložit v odpovídajících prostorách ale už nemůže čekat.

Vybudování podzemního úložiště pro 2,5 miliónu knih pod hospodářským dvorem bude největším zásahem do historického areálu. 

S budováním depozitářů pod zemí se v Klementinu počítalo již dříve, upustilo se od nich však po záplavách v roce 2002. O dva roky později do NK přišel Vlastimil Ježek a začal prosazovat stavbu nové budovy. "Plánované úložiště knih není v dosahu tisícileté vody," ubezpečila mluvčí.

Voda bude chladit

Voda by měla knihovně v těchto prostorách naopak sloužit tím, že se využije pro systém klimatizace. "Podobně vltavskou vodu využil například architekt Zítek při stavbě Národního divadla, kdy voda napájí chladící zařízení," připomněla. Klementinum stojí také blízko řeky a do trubek v klimatizačním zařízení by měla proudit voda o dva stupně chladnější než ta, která bude budovu opouštět.

Rekonstrukci a revitalizaci Klementina plánuje knihovna dlouho, chtěla ji však především skloubit se stavbou nové budovy, která měla řešit kapacitní problémy. Projekt nové budovy je především z politických důvodů zatím mrtev, knihovna se nyní soustředí na budování jiných prostorových kapacit.

Depozitář v Hostivaři se rozšiřuje především kvůli většímu prostoru pro digitalizaci dokumentů, která souvisí se závazky NK vůči Evropské digitální knihovně. Hostivař ale neřeší služby, které musí být Knihy, které se nejčastěji půjčují, musí být dostupné v hlavní budově knihovny.

Od stavby nové budovy podle návrhu Jana Kaplického se postupně odvrátili politici, kteří by rozhodovali o jejím financování. Stále však platí usnesení vlády z roku 2006, které počítá s téměř dvěma miliardami korun na stavbu nové budovy a s necelou miliardou na revitalizaci Klementina. Tak jak Kaplického návrh ztrácel příznivce z řad politiků, objevovaly se spekulace o větší finanční nákladnosti projektu. Nedávno však Nadační fond pro knihovnu představil rozpočet, podle nějž by knihovnu bylo možné postavit za 2,3 miliardy korun. [celá zpráva]