Shakespearův text zazní v podání herců Sabiny Laurinové (Titanie), Oldřicha Víznera (Oberon), Ivany Jirešové (Puk) a studentů DAMU v rolích aténských milenců.

Hudební složku netradičního představení obstará Pražská komorní filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši, jež zahraje romantickou hudbu Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, zkomponovanou v polovině 19. století jako hudební doprovod k Shakespearově komedii.

Kompletní Mendelssohnův opus včetně jeho nejslavnějších částí, mezi něž patří známý Svatební pochod a Tanec skřítků, přednesou sopranistka Kateřina Kněžíková, altistka Karolína Bubleová Berková a dětský sbor Bambini di Praga.

Režisérem představení v poloscénické podobě a efektních kostýmech je Tomáš Šimerda. Premiéra tohoto ojedinělého hudebně-dramatického nastudování se uskutečnila v lednu tohoto roku ve Dvořákově síni Rudolfina a setkala se s mimořádným ohlasem publika.

Vstupenky na představení Snu noci svatojánské 30. a 31. srpna od 20.30 hodin jsou již v prodeji v síti Ticketportal.